Identifiser ditt produkt

Typeskilt

Før du henvender deg til service, eller går til vår netthandel, må du vite hvilken modell ditt apparat er.

Alle våre apparater har pålimt et typeskilt. Typeskilt inneholder vanligvis informasjon om modell, type og serienummer på produktet. Typeskilt varierer i utforming. Her er noen eksempler:

BK6230

Typeskilt-V - Modellnavn (BK6230) her vist

i rød ramme

Typeskilt-B

Typeskilt -B

Typeskilt-A

Typeskilt - A